Aktualizacja przepisów o ochronie danych osobowych RODO 2018

Aktualizacja przepisów o ochronie danych osobowych RODO 2018

W związku ze zmieniającymi się przepisami o ochronie danych osobowych, zaktualizowaliśmy nasz regulamin znajdujący się na stronie internetowej oraz przekazujemy Państwu komplet informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miasta, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru domu i mieszkania, telefonu oraz adresu e-mail podanych w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym, a także adresu e-mail podanego w zgłoszeniu do usługi Newsletter, jest Media-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Promienistych 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez Administratora, promocjach, nowościach, ofercie handlowej, informacjach związanych z działalnością firmy (wydarzenia branżowe, warsztaty, szkolenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. Do realizacji wyżej wymienionych celów zakres pozyskiwanych danych został ograniczony do niezbędnego minimum.

W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Media-MED Sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: marketing@media-med.pl. Zgoda na wysyłkę Newslettera może być cofnięta po zalogowaniu na konto w zakładce Twoje konto > Edytuj swoje dane.

Cały regulamin można znależć pod tym linkiem.

Wróć do aktualności »