Katalogi produktowe

Opakowania oraz akcesoria pomocnicze do przygotowywania pakietów sterylizacyjnych

Mycie i dezynfekcja instrumentarium medycznego

Niskotemperaturowa sterylizacja nadtlenkiem wodoru

Prawidłowe postępowanie z endoskopem elastycznym w procesie dekontaminacji

Produkty do kontroli skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji BROWNE

Ulotki produktowe

Sterylizacja niskotemperaturowa STERIS V-PRO

Mobilny system dekontaminacji VHP VICTORY

Myjnia-dezynfektor do narzędzi AMSCO seria 7000HP

Automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów elastycznych WD4xx

Jednokomorowa automatyczna myjnia-dezynfektor do endoskopów elastycznych WD4200

Szafa do przechowywania endoskopów elastycznych DRY320