COLOPLAST – opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Działalność firmy rozpoczęła się w 1954 i obejmuje opiekę stomijną, opiekę urologiczną, oraz opiekę nad pacjentami z ranami trudnogojącymi się.

PRODUKTY

CUBO COMPACT EDI+20220527111116
TESTY DO RUTYNOWEJ KONTROLI ZGRZEWU20211202143306
ZGRZEWARKI DO RĘKAWÓW20211202103612
AUTOMATYCZNE MYJNIE-DEZYNFEKTORY DO OBUWIA I WYPOSAŻENIA OCHRONY OSOBISTEJ20211105132303
IDENTYFIKACJA ZESTAWÓW I NARZĘDZI20211012110200
TESTY CHEMICZNE DO KONTROLI STERYLIZACJI20211012083408
DOSUSZANIE NARZĘDZI20211011134911
OPAKOWANIA TYVEK®20211011132133
OPAKOWANIA PAPIEROWO-FOLIOWE20211011132052
ROZWIĄZANIA PRZECIWDZIAŁAJĄCE WILGOCI WE WSADZIE20211011131950