Dekontaminacja pomieszczeń w Technologii STERIS® VHP®


VHP® (Vaporized Hydrogen Peroxide) to technologia niskotemperaturowej sterylizacji/dekontaminacji, opracowana i opatentowana przez amerykańską firmę STERIS®.

Polega na odparowaniu 35% wodnego roztworu nadtlenku wodoru (H2O2) i przekształceniu go w postać suchego gazu. Nadtlenek wodoru w takim stanie skupienia wykazuje większą zdolność penetracji, a przez to skuteczność w biobójczości mikroorganizmów, w porównaniu do ciekłego roztworu. Sucha postać nadtlenku wodoru ogranicza w znacznym stopniu ryzyko kondensacji H2O2 w miejscach poddawanych dekontaminacji. Kondensat ten jest bardzo agresywny i korozyjny na powierzchniach, z którymi ma bezpośredni kontakt. Właściwości wody utlenionej (3% roztwór H2O2) oraz innych roztworów antyseptycznych zawierających w swoim składzie nadtlenek wodoru znane są ze swojej nietoksyczności i braku złego wpływu na środowisko.

Dekontaminacja z zastosowaniem Technologii STERIS® VHP® gwarantuje:

 • zdolność do penetracji czynnika sterylizującego w miejscach trudnodostępnych
 • wysoką skuteczność biobójczą, w tym redukcję spor (SLR) na poziomie 6 do 12 log (99,9999999999%)
 • szerokie spektrum działania
 • pełną walidację procesu
 • szeroką kompatybilność materiałową
 • penetrację filtrów HEPA
 • ZIELONY proces - brak pozostałości, czynnik rozpada się na cząsteczki pary wodnej i tlenu

Zastosowanie Technologii STERIS® VHP® w biodekontaminacji pomieszczeń niesie ze sobą szereg korzyści szczególnie w miejscach takich jak szpitale, laboratoria, placówki badawcze, przemysł farmaceutyczny oraz linie biotechnologiczne, gdzie ponowna kontaminacja jest niezwykle krytycznym i kosztownym zdarzeniem.

Cząsteczki nadtlenku wodoru w formie gazowej są aż 30 000 razy mniejsze od aerozoli, stosowanych w zamgławianiu. Podczas dekontaminacji pozwala to na dotarcie do najtrudniejszych miejsc i tym samym gwarantuje skuteczny proces. Dodatkowo działanie H2O2 w formie gazowej jest całkowicie bezpieczne dla delikatnych powierzchni takich jak sprzęt elektroniczny np. komputery i mikroskopy.

STERIS® VHP® pozwala sprostać największym wyzwaniom w biodekontaminacji, czyli:

 • redukcja kosztów pracy
 • minimalny czas przestoju
 • walidacja procesu
 • wiele różnych konfiguracji i wymagań dotyczących pomieszczeń i wyposażenia
 • surowe standardy w branży

Zalety użycia biodekontaminacji VHP®:

 • kontrola poziomiu obciążeń biologicznych w miejscu stosowania
 • ochrona wyposażenia, produktów i pomieszczeń
 • zachowanie i ochrona integralności procesów badawczych i produkcyjnych
 • usuwanie zagrożenia ponownej kontaminacji
 • zwalnianie do użytku wyposażenia obiektów lub samych obiektów


 Technologia VHP® wykazuje wyższość nie tylko nad "hybrydowymi" spodobami dekontaminacji, ale także nad pozostałymi gazowymi:


Biodekontaminacja w Technologii STERIS® VHP® obejmuje swoim zasięgiem szeroki zakres zastosowań i aplikacji:

Obiekty specjalistyczne:

 • laboratoria
 • laboratoria przemysłu obronnego
 • laboratoria kosmetyczne
 • zwierzętarnie
 • biofarmy
 • clean roomy
 • obszary produkcyjne
 • korytarze i obszary tranzytowe
 • produkcja filtrów HEPA
 • szpitale i inne podmioty lecznicze

Małe komory i izolatory:

 • izolatory linii napełniających
 • izolatory do testów sterylności
 • śluzy i przejścia
 • autoklawy i myjnie
 • dygestoria

Przemysł spożywczy:

 • produkcja opakowań spożywczych
 • linie pakujące towary spożywcze


Technologia STERIS® VHP® wykazuje udokumentowane, bardzo szerokie spektrum biobójcze: form przetrwalnikowych (sporów bakterii), bakterii, prątków, pasożytów, grzybów i wirusów oraz przedstawia zdolność do dezaktywacji prionów:


Mobilne rozwiązanie VHP® VICTORY:

 • z uwagi na swoją wydajność, może być wykorzystane do dekontaminacji różnych pomieszczeń, od tych najmniejszych (28m3) do znacznie większych (566 m3)
 • wysoka kompatybilność materiałowa pozwala na jednoczesną dekontaminację wyposażenia w pomieszczeniu, w tym również urządzeń elektronicznych
 • lekka wytrzymała konstrukcja, niewielka waga i gabaryty sprawiają, że to rozwiązanie jest niezwykle ergonomiczne i wygodne do przemieszczania
 • oprogramowanie SmartPhase™ umożliwia automatyczne uruchomienie procesu, komunikację i zdalne sterowanie z poziomu komputera, skrócenie czasu cyklu przez dostosowanie przebiegu procesu do panujących warunków otoczenia
 • redukcja spor na poziomie od 6 Log (99.9999%) do 12 log (99,9999999999%)
 • pojedyncze urządzenie VHP® VICTORY jest w stanie poddać dekontaminacji pomieszczenie o kubaturze 566m3
 • istnieje możliwość połączenia w sieci aż do 10 urządzeń, co umożliwia jednoczesną dekontaminację pomieszczenia/pomieszczeń o łącznej kubaturze do 5000m3