Formularz reklamacyjny

W przypadku ujawnienia się wady towaru prosimy o niezwłoczne wysłanie reklamacji. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, jakości obsługi oraz niezgodności między stanem faktycznym, a fakturą prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie poniższego Formularza reklamacyjnego. Zostanie on przesłany bezpośrednio do naszego Działu Obsługi Klienta.
    Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu.