Kontrola procesów sterylizacji – wskaźniki biologiczne

Medycyna nie mogłaby się rozwijać, gdyby nie coraz dokładniejsze formy sterylizacji, dzięki którym patogeny nie wpływają na skuteczność zabiegów czy produkcji bądź aplikacji leków. Dzięki temu dba się również o bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i lekarzy. 

Wspomniane patogeny są jednak niewidoczne dla ludzkiego oka. Dlatego współczesna sterylizacja wymaga również zaawansowanej weryfikacji skuteczności. W tym celu stosuje się biologiczną kontrolę procesu sterylizacji przy użyciu specjalnych wskaźników. Dlaczego warto ich używać i jak działają?

Kontrola biologiczna sterylizacji – dlaczego ma tak ogromne znaczenie?

Sterylizacja, zwana inaczej wyjaławianiem, to zniszczenie wszystkich form mikroorganizmów. Jest szczególnie ważna w środowisku medycznym, ponieważ zapobiega infekcjom i zakażeniom – wszystkie przyrządy czy narzędzia chirurgiczne muszą być pozbawione jakichkolwiek bakterii, wirusów lub grzybów. W przeciwnym wypadku może dojść do infekcji, poważnych powikłań, a także przedłużonej hospitalizacji pacjenta.

Osoby chore są podatne na zakażenia i komplikacje, dlatego w salach szpitalnych oraz zabiegowych musi panować maksymalna czystość – przestrzeń powinna być wolna od drobnoustrojów, ponieważ te zmniejszają skuteczność leczenia.

Sterylność stanowi też istotny aspekt z perspektywy rozwoju medycyny i konieczna w wielu nowoczesnych technikach, rozwoju technologii czy procesach diagnostycznych. Trzeba też pamiętać, że sterylizacja jest wymagana prawnie. Nieprzypadkowo branża medyczna musi spełniać wiele norm i standardów, na przykład wg wskazówek WHO czy CDC.

Kontrola biologiczna procesu sterylizacji – co daje?

Kontrola biologiczna procesów sterylizacji to tylko jedna z powszechnie używanych metod. Co więcej, jest wyjątkowo skuteczna i dzięki temu doceniana przez ekspertów z całego świata – głównie ze względu na niezawodność oraz zdolność do dostarczania bezpośrednich informacji na temat skuteczności wyjaławiania. Wskaźniki biologiczne są wykorzystywane do sprawdzenia, czy udało się usunąć wszelkie mikroorganizmy z danej powierzchni lub przedmiotu.

Celem sterylizacji jest zabicie wszystkich organizmów i usunięcie substancji chemicznych, które mogą powodować komplikacje w hospitalizacji pacjenta. W tym celu używa się różnych metod. Chodzi między innymi o sterylizację niskotemperaturową nadtlenkiem wodoru, sterylizację parą wodną czy tlenkiem etylenu (EO).

Natomiast wskaźniki umożliwiają przeprowadzenie skutecznej kontroli biologicznej procesów sterylizacji, ponieważ w niektórych przypadkach będzie trzeba ją wykonać ponownie, jeśli wszystkie drobnoustroje nie zostały usunięte. Co ciekawe, „inteligentne” maszyny automatycznie wydłużają czas sterylizacji do chwili, aż zagrożenie zostanie w pełni usunięte.

Kontrola procesu sterylizacji – wskaźniki biologiczne i ich charakterystyka

Wskaźniki biologiczne składają się z różnych organizmów bądź zarodników, które posiadają znaną i sprawdzoną odporność na konkretny proces sterylizacji. Typowe rozwiązania zawierają spory bakteryjne o wysokiej odporności na czynniki chemiczne oraz fizyczne. Po przeprowadzeniu sterylizacji wskaźnik jest sprawdzany pod kątem faktycznego usunięcia drobnoustrojów.

Kontrola procesu sterylizacji wskaźnikami biologicznymi często polega na pobraniu próbki wspomnianego wskaźnika po wyjałowieniu i umieszczenie jej w warunkach, które cechują się właściwościami idealnymi dla wzrostu mikroorganizmów. Jeżeli sterylność została osiągnięta, nie powinno dojść do rozwoju drobnoustrojów.

Według wielu specjalistów biologiczna kontrola sterylizacji jest uważana za najskuteczniejszą i najbardziej wiarygodną w kontekście monitorowania skuteczności wyjaławiania. Umożliwia bowiem bezpośrednią ocenę skuteczności eliminacji organizmów biologicznych, co stanowi dobrą alternatywę dla wskaźników chemicznych, które jedynie potwierdzają, że w trakcie przeprowadzania procesu uzyskano konkretne parametry chemiczne.

Kontrola biologiczna sterylizacji – gdzie są wykorzystywane?

Wskaźniki biologiczne w kontroli sterylizacji są wykorzystywane w nowoczesnych urządzeniach, które stosuje się we współczesnej medycynie. Specjaliści wybierają je w najbardziej wymagających środowiskach medycznych, w przypadku których zachodzi konieczność  zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zakażeń.

Nieprawidłowa sterylizacja może nieść ze sobą wiele poważnych konsekwencji dotyczących zdrowia i życia pacjenta bądź lekarza. Natomiast w skrajnych przypadkach stwarza ryzyko zakażenia całego obiektu czy obszaru poprzez przenoszenie patogenów między pacjentami.

Kontrola procesów sterylizacji – wskaźniki biologiczne od Media-MED

Oferujemy zaawansowane wskaźniki biologiczne, które zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. Są przeznaczone do użycia z nowoczesnymi urządzeniami. Co więcej, dysponujemy modelami przeznaczonymi dla różnego typu maszyn. 

Współpracujemy z różnymi placówkami medycznymi. Ponadto zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz sprawną realizację zamówień, dlatego zapraszamy do kontaktu i współpracy.