Nanosonics – australijska firma, dynamicznie działająca w obszarze prewencji zakażeń. Z powodzeniem opracowała i wprowadziła na rynek unikalną technologię automatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia trophon®, która stanowi pierwszą poważną innowację w dziedzinie dekontaminacji sond ultradźwiękowych od ponad 20 lat. Urządzenia trophon® szybko stają się międzynarodowym standardem postępowania z głowicami USG we wszystkich placówkach zdrowia.

POLECANE PRODUKTY