Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miasta, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru domu i mieszkania, telefonu oraz adresu e-mail podanych w procesie kontaktu poprzez formularz kontaktowy, formularz reklamacyjny, zapytanie produktowe, a także adresu e-mail podanego w zgłoszeniu do usługi Newsletter oraz podczas pobierania katalogów, jest Media-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Promienistych 7.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Państwa dane osobowe pozyskiwane są przy okazji: wysyłania zapytań, zgłoszeń lub wiadomości poprzez formularze kontaktowe, reklamacyjne i ofertowe, zapisu do Newslettera, pobierania katalogów i ulotek, zapisu na szkolenia, warsztaty i webinary organizowane przez firmę Media-MED Sp. z o.o. oraz ankiet wypełnianych podczas konferencji i zjazdów. Wymienione dane wykorzystywane są podczas kontaktu w odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia reklamacyjne, zapis na webinary, warsztaty i szkolenia oraz podczas wysyłki Newsletterów.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.

W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez Administratora, promocjach, nowościach, ofercie handlowej, informacjach związanych z działalnością firmy (wydarzenia branżowe, warsztaty, szkolenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. Do realizacji wyżej wymienionych celów zakres pozyskiwanych danych został ograniczony do niezbędnego minimum.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o: usunięcie danych, sprostowanie danych, ograniczenie przetwarzania, dostęp do danych lub ich przeniesienie. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kto ma dostęp do danych?

Dostęp do Państwa danych mają pracownicy firmy Media-MED Sp. z o.o., firmy obsługującej nasze systemy informacyjne H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22 oraz firma świadcząca usługi newsletterowe FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 155c.

Jak pozyskujemy dana i gdzie je przesyłamy?

Dane nie są przez nas pozyskiwane z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie przekazujemy tych danych do podmiotów trzecich ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W jaki sposób wycofać zgodę na przetwarzanie danych?

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: marketing@media-med.pl. Zgoda na wysyłkę newslettera może być również cofnięta poprzez kliknięcie w link „możesz się wypisać” znajdujący się na dole każdego wysłanego przez nas newslettera.