Testy biologiczne do kontroli sterylizacji

Zgodnie z „Ogólnymi Wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy sterylizacji…” z 2017 r. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, jak również Europejskimi Normami procesy dekontaminacji powinny być kontrolowane oraz udokumentowane. Testy biologiczne w bezpośredni sposób odzwierciedlają procesy biobójcze podczas procesu sterylizacji i powinny być stosowane jak najczęściej. Wskaźniki biologiczne należy zastosować zgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym przez ich wytwórcę. Częstotliwość stosowania wskaźników biologicznych zależy od przyjętej procedury zwalniania wyrobów. W przypadku biologicznego zwalniania wyrobów – wskaźnik/wskaźniki biologiczne należy stosować w każdym wsadzie, natomiast w przypadku zwalniania wyrobów po dokonaniu oceny parametrów krytycznych i wskaźników chemicznych typu 5 lub 6 – kontrolę biologiczną należy stosować nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu dla potwierdzenia skuteczności procesów.

Opis

Celerity 20 HP - wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji VH2O2

Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu zawierający populację 106 Geobacillus stearothermophilus przeznaczony do kontroli skuteczności procesów sterylizacji plazmowej oraz innych sterylizatorów wykorzystujących nadtlenek wodoru. Posiada akceptację FDA. Odczyt wyniku już po 20 minutach inkubacji w temperaturze 57°C.

Inkubator testów biologicznych szybkiego odczytu Celerity 20 HP

Inkubator posiadający 8 miejsc na fiolki wskaźnikowe. Kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi do sterylizacji nadtlenkiem wodoru (VH2O2), zapewniającymi ostateczny odczyt fluoresencyjny do 20 minut inkubacji. Każde miejsce na fiolkę posiada wskaźnik LED informujący użytkownika o wyniku inkubacji. Urządzenie wyposażone w ekran LCD. Inkubator posiada zamykane klapy zabezpieczające miejsca do umieszczenia fiolek przed zabrudzeniem, zalaniem oraz promieniami słonecznymi. Istnieje możliwość podłączenia inkubatora bezpośrednio do drukarki.

Celerity 20 STEAM - wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji parowej

Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu zawierający populację 106 Geobacillus stearothermophilus przeznaczony do kontroli skuteczności procesów sterylizacji plazmowej oraz innych sterylizatorów wykorzystujących nadtlenek wodoru. Posiada akceptację FDA. Odczyt wyniku już po 20 minutach inkubacji w temperaturze 121°C – 135°C.

Inkubator testów biologicznych szybkiego odczytu Celerity 20 STEAM

Inkubator posiadający 8 miejsc na fiolki wskaźnikowe. Kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi do sterylizacji parą wodną, zapewniającymi ostateczny odczyt fluoresencyjny do 20 minut inkubacji. Każde miejsce na fiolkę posiada wskaźnik LED informujący użytkownika o wyniku inkubacji. Urządzenie wyposażone w ekran LCD. Inkubator posiada zamykane klapy zabezpieczające miejsca do umieszczenia fiolek przed zabrudzeniem, zalaniem oraz promieniami słonecznymi. Istnieje możliwość podłączenia inkubatora bezpośrednio do drukarki.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: biuro@media-med.pl lub wypełnij poniższy formularz: