Testy biologiczne do kontroli sterylizacji

Zgodnie z „Ogólnymi Wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy sterylizacji…” z 2017 r. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, jak również Europejskimi Normami procesy dekontaminacji powinny być kontrolowane oraz udokumentowane. Testy biologiczne w bezpośredni sposób odzwierciedlają procesy biobójcze podczas procesu sterylizacji i powinny być stosowane jak najczęściej. Wskaźniki biologiczne należy zastosować zgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym przez ich wytwórcę. Częstotliwość stosowania wskaźników biologicznych zależy od przyjętej procedury zwalniania wyrobów. W przypadku biologicznego zwalniania wyrobów – wskaźnik/wskaźniki biologiczne należy stosować w każdym wsadzie, natomiast w przypadku zwalniania wyrobów po dokonaniu oceny parametrów krytycznych i wskaźników chemicznych typu 5 lub 6 – kontrolę biologiczną należy stosować nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu dla potwierdzenia skuteczności procesów.

Opis

Celerity 20 HP - wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji VH2O2

Celerity 20 HP wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji VH2O2 jest kluczowym elementem w systemie zapewnienia jakości procesów sterylizacyjnych, umożliwiając szybką i niezawodną weryfikację skuteczności eliminacji mikroorganizmów. Dzięki temu placówki medyczne mogą jeszcze efektywniej zarządzać swoimi procedurami, minimalizując ryzyko związane z niewystarczającą sterylizacją narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego.

Precyzyjne wyniki są nieocenione w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa pacjentów oraz optymalizacji procesów pracy personelu medycznego. Wskaźnik Celerity to kompleksowe rozwiązanie, które znacząco przyczynia się do podniesienia jakości i efektywności procesów sterylizacji w placówkach medycznych. Dzięki jego wykorzystaniu możliwe jest nie tylko szybkie potwierdzenie skuteczności sterylizacji, ale również znaczące zwiększenie bezpieczeństwa procedur medycznych, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.

Inkubator testów biologicznych szybkiego odczytu Celerity 20 HP

Inkubator testów biologicznych szybkiego odczytu Celerity 20 HP to kluczowe urządzenie w procesie weryfikacji skuteczności sterylizacji za pomocą nadtlenku wodoru (VH2O2). Zapewniający możliwość przeprowadzenia ostatecznego odczytu fluorescencyjnego w ciągu 20 minut po inkubacji w zakresie temperatur 55-60°C.

Inkubator jest dedykowany do pracy wyłącznie ze wskaźnikami biologicznymi Celerity 20 HP, które zawierają populację 10^6 sporów bakterii Geobacillus stearothermophilus. Urządzenie wyposażone jest w osiem miejsc na fiolki wskaźnikowe, co pozwala na jednoczesne przeprowadzenie wielu testów, zwiększając efektywność pracy całego laboratorium. Każde miejsce na fiolkę posiada indywidualny wskaźnik LED, który informuje użytkownika o statusie inkubacji. Sprzęt został również wyposażony w zamykane klapy chroniące miejsca na fiolki przed zabrudzeniem, zalaniem oraz negatywnym wpływem promieni słonecznych, zapewniając tym samym optymalne warunki dla prawidłowego przebiegu inkubacji.

Celerity 20 STEAM - wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji parowej

Celerity 20 STEAM to zaawansowany wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu, zaprojektowany specjalnie do kontroli skuteczności procesów sterylizacji parowej. Urządzenie zawierające populację 10^6 spor Geobacillus stearothermophilus jest niezbędnym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa procedur sterylizacyjnych przeprowadzanych w placówkach medycznych. Posiadający akceptację FDA wskaźnik umożliwia szybką weryfikację procesów sterylizacji, dostarczając wyniki w ciągu 20 minut po inkubacji w temperaturze od 121°C do 135°C.

Rozwiązanie Celerity 20 STEAM zostało opracowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej wygody i efektywności w monitorowaniu procesów sterylizacji parowej. Wskaźnik jest w stanie precyzyjnie wskazać, czy warunki niezbędne do skutecznej sterylizacji zostały spełnione. Jest to szczególnie ważne w kontekście eliminacji wszelkiego rodzaju mikroorganizmów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

Inkubator testów biologicznych szybkiego odczytu Celerity 20 STEAM

Inkubator testów biologicznych szybkiego odczytu Celerity 20 STEAM to nowoczesne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego monitorowania procesów sterylizacji parą wodną. Wyposażony w osiem miejsc na fiolki wskaźnikowe inkubator jest kompatybilny ze wskaźnikami biologicznymi, umożliwiającymi uzyskanie ostatecznych wyników fluorescencyjnych w ciągu 20 minut po inkubacji w temperaturze od 121°C do 135°C.

Wysoka funkcjonalność sprawia, że inkubator Celerity 20 STEAM jest niezastąpionym narzędziem w placówkach medycznych, zapewniającym szybką i efektywną weryfikację skuteczności sterylizacji. Każde z miejsc na fiolkę wskaźnikową jest wyposażone w indywidualny wskaźnik LED, który informuje użytkownika o wyniku inkubacji. Urządzenie posiada również ekran LCD, który ułatwia obsługę i pozwala na bieżąco monitorować proces inkubacji. Istotną zaletą inkubatora jest także możliwość jego bezpośredniego połączenia z drukarką, co jest znacznym udogodnieniem w procesie dokumentowania wyników.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: biuro@media-med.pl lub wypełnij poniższy formularz: