TESTY DO KONTROLI MYCIA MECHANICZNEGO

Zgodnie z „Ogólnymi Wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy sterylizacji…” z 2017 r. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, jak również Europejskimi Normami oraz Zaleceniami procesy dekontaminacji powinny być kontrolowane oraz udokumentowane.  Szczególnie istotnym jest kontrola procesów mycia, które usuwają brud oraz 90% mikroorganizmów znajdujących się na narzędziach. Testy mycia mechanicznego potrafią już na wczesnym etapie wykryć m.in. usterkę myjni-dezynfektora, zły załadunek wsadu, problemy z wodą, rozkalibrowanie czujników urządzenia i wiele innych. Testy kontroli skuteczności mycia powinny być wykonywane w każdym cyklu. Zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15883-5 należy je stosować z uwzględnieniem rodzaju wsadu.

Opis

TEST KONTROLI MYCIA MECHANICZNEGO STF

Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną warstwowo (z dwóch stron) substancją testową, której formuła jest zgodna z ISO/TS 15883-5. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Test może być również stosowany do kontroli skuteczności mycia w myjkach ultradźwiękowych.

STF MIS Lumen Kit - zestaw testowy do kontroli mycia narzędzi o przekroju kanałowym

Zestaw testowy do kontroli skuteczności mycia wyrobów o przekroju kanałowym w myjni-dezynfektorze składający się z przewodu o długości 500 mm i średnicy 2 mm wykonanego z materiału PTFE oraz niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierającą pochodnych krwi. Substancja zawiera białka, lipidy, polisacharidy i jest zgodna z normą ISO/TS 15883-5. Całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. W opakowaniu 1 przyrząd + 100 szt. testów.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: biuro@media-med.pl lub wypełnij poniższy formularz: