TESTY DO KONTROLI MYCIA MECHANICZNEGO

Zgodnie z „Ogólnymi Wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy sterylizacji…” z 2017 r. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, jak również Europejskimi Normami oraz Zaleceniami procesy dekontaminacji powinny być kontrolowane oraz udokumentowane.  Szczególnie istotnym jest kontrola procesów mycia, które usuwają brud oraz 90% mikroorganizmów znajdujących się na narzędziach. Testy mycia mechanicznego potrafią już na wczesnym etapie wykryć m.in. usterkę myjni-dezynfektora, zły załadunek wsadu, problemy z wodą, rozkalibrowanie czujników urządzenia i wiele innych. Testy kontroli skuteczności mycia powinny być wykonywane w każdym cyklu. Zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15883-5 należy je stosować z uwzględnieniem rodzaju wsadu.

Opis

TEST KONTROLI MYCIA MECHANICZNEGO STF

Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną warstwowo (z dwóch stron) substancją testową, której formuła jest zgodna z ISO/TS 15883-5. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Test może być również stosowany do kontroli skuteczności mycia w myjkach ultradźwiękowych.

STF MIS Lumen Kit - zestaw testowy do kontroli mycia narzędzi o przekroju kanałowym

Zestaw testowy do kontroli skuteczności mycia wyrobów o przekroju kanałowym w myjni-dezynfektorze składający się z przewodu o długości 500 mm i średnicy 2 mm wykonanego z materiału PTFE oraz niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierającą pochodnych krwi. Substancja zawiera białka, lipidy, polisacharidy i jest zgodna z normą ISO/TS 15883-5. Całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. W opakowaniu 1 przyrząd + 100 szt. testów.

Profesjonalne testy do kontroli mycia mechanicznego

Nawet najwyższej jakości system do mechanicznego mycia nie może być uznany za w pełni sprawny, jeżeli nie zostaną przeprowadzone odpowiednie testy w kierunku jego sprawności. To właśnie wyniki uzyskane w ramach weryfikacji jakości stają się uwiarygodnieniem tego, czy mamy do czynienia z powodzeniem całego procesu. Testy kontroli do mycia mechanicznego spełniają zatem ogromną rolę w wypełnianiu wytycznych przedstawionych przez Polskie Towarzystwo Sterylizacji Medycznej.

Samo zastosowanie testów nie jest szczególnie trudne, dlatego też cały proces przebiega szybko i w pełni bezpiecznie. Kontrola procesów mycia powinna być przeprowadzana w każdym cyklu. Dlatego też warto w odpowiednim czasie zaopatrzyć się w niezbędną liczbę testów. Istnieje możliwość zakupu całych zestawów celem zmniejszenia kosztów całej operacji.

Kontrola procesów mycia na najwyższym poziomie

W procesie mycia usuwa się wszelkie zabrudzenia, które pojawiły się podczas użytkowania narzędzi. Niestety, nie da się jednoznacznie stwierdzić gołym okiem, czy cały proces zakończył się powodzeniem, choć można na samym początku mieć takie wrażenie. Jedynym rzetelnym dowodem skuteczności procesu jest zweryfikowanie uzyskanych rezultatów.

Kontrolę procesów mycia przeprowadza się przy użyciu niewielkich testów. Rozmiary nie są żadną przeszkodą – dostępne w naszej ofercie warianty prezentują pełną skuteczność. Po zakończeniu mycia możliwe jest zapoznanie się z wynikami, a następnie bezpośrednie odniesienie ich do obowiązujących odgórnie norm. Cały proces od początku do końca nie zajmuje wiele czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że jego wykonanie jest obowiązkiem leżącym po stronie pracowników medycznych.

Testy mycia mechanicznego – wiarygodne wyniki

Kontrola procesów mycia jest tak ważna, że obowiązujące normy bezpieczeństwa przewidują konieczność przeprowadzenia testów, ale nie tylko. Po zakończeniu każdego cyklu weryfikacyjnego należy sporządzić odpowiedni wpis do dokumentacji, zawierający wyniki przeprowadzonych badań. Posiadając zestaw gotowych do użycia testów, nie stanowi to wyzwania, a staje się jedynie rutynową czynnością, którą należy wykonywać regularnie.

Naszym priorytetem zawsze jest zadowolenie klientów, dlatego cały asortyment odpowiednio sprawdzamy przed umieszczeniem go w ofercie. Ma to bezpośredni wpływ na to, czy kontrola procesów mycia przebiega pomyślnie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą testów.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: biuro@media-med.pl lub wypełnij poniższy formularz: