TESTY DO WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ BIAŁKOWYCH

Testy kontroli pozostałości białkowych są dodatkowym narzędziem, które umożliwia kontrolę procesów mycia. Zgodnie z „Ogólnymi Wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy sterylizacji…” z 2017 r. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej tego typu test powinien być wykonywane co najmniej raz w tygodniu dla narzędzi mytych manualnie, oraz co najmniej raz w miesiącu dla instrumentarium procesowanym w automatycznej myjni-dezynfektorze. Test pozostałości białkowych to jedyna metoda pozwalająca skontrolować skuteczność mycia narzędzi, które są np. namaczane w wanience bez dalszej obróbki w myjni-dezynfektorze. To również chętnie wykorzystywana metoda kontroli czystości endoskopów elastycznych w Pracowniach endoskopowych ze względu na jej łatwość użycia oraz szybkość odczytu wyniku.

Opis

ResiTEST

Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie znajduje się 25 szt. jałowych, pojedynczo zapakowanych wymazówek, 25 szt. fiolek do wykrywania pozostałości białkowych, 5 szt. fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej. W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmienia kolor z jasnożółtego na niebieski w czasie do 10 sekund. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1 µg.

ResiTEST PEN

Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor z jasnożółtego na niebieski już w czasie 5-10 sekund. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1 µg.

Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych – regularność kontroli przy użyciu sprawdzonych materiałów

Zachowanie odpowiedniej dokładności w zakresie regularnego testowania skuteczności mycia jest podstawą pełnego bezpieczeństwa. Testy kontroli pozostałości białkowych pozwalają zyskać pewność, że wszystkie normy określone przez Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej są spełnione.

Zaleca się regularne wykonywanie testów, ponieważ jest to obecnie jedyny, powszechnie akceptowalny sposób sprawdzania skuteczności czyszczenia. Warianty dostępne w naszej ofercie zostały szczegółowo sprawdzone pod względem jakości, dlatego też można mieć pewność, że prezentują wiarygodne wyniki. Test pozostałości białkowych zawsze musi pochodzić ze sprawdzonego źródła, upoważnionego do dystrybucji tego typu materiałów medycznych i laboratoryjnych.

Skuteczne testy kontroli pozostałości białkowych

Zastosowanie testów pozostałości białkowych jest bardzo szerokie. Wszystko zależy od tego, nad czym pracuje wybrana placówka. Coraz częściej wykorzystuje się takie testy do kontroli czystości endoskopów.

Z naszej oferty mogą więc korzystać przedstawiciele profesjonalnych pracowni endoskopowych. Z uwagi na to, jak odpowiedzialne zadania realizuje się w takich miejscach, również przygotowanie narzędzi pod względem bezpieczeństwa musi stać na najwyższym poziomie. Wykorzystanie testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych daje pewność, że cały proces przygotowania przebiegł pomyślnie. A to z kolei pozwala na skorzystanie z endoskopów podczas kolejnych badań oraz drobnych zabiegów.

Test pozostałości białkowych dostępny w naszej ofercie – Media-MED

Korzystanie ze sprawdzonych testów kontroli pozostałości białkowych jest bardzo intuicyjne. Dlatego już po wprowadzeniu nowego elementu weryfikacyjnego można bardzo szybko nauczyć się przeprowadzać cały proces. Wystarczy jedynie stosować się do dołączonej instrukcji, która zawiera opis czynności krok po kroku.

Test pozostałości białkowej pozwala na szybkie i dokładne monitorowanie tego, w jakim stopniu zanieczyszczenie tego typu frakcjami jest obecne na narzędziach medycznych. Jeśli okaże się, że białka faktycznie występują na sprzęcie, stanowi to znak, że cały proces czyszczenia należy powtórzyć. Udowadnia to, że bez wprowadzenia testowania nie da się stwierdzić z pewnością, czy z narzędzi zostały usunięte wszystkie niebezpieczne zanieczyszczenia.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: biuro@media-med.pl lub wypełnij poniższy formularz: