Przyciągamy do pracy!

Sprawdź nasz aktualne oferty pracy, aplikuj lub poleć je znajomym!

Każda osoba polecająca, która weźmie udział w naszej akcji ma szansę na otrzymanie prezentu. Poniżej szczegóły akcji „Prezent 2000 PLN dla polecającego”:

Regulamin akcji „Prezent 2000 PLN dla polecającego”:
1. Akcja „Prezent 2000 PLN dla polecającego” jest prowadzona zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem akcji jest firma Media-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000364874, NIP:9452062062, REGON:120289370.
3. Do akcji przystąpić może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Nie jest wymagane zatrudnienie w firmie Media-MED Sp. z o.o.
4. W celach weryfikacji Osoba polecająca jest zobowiązana do podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail Osoby polecanej, która prześle swoją aplikację oraz CV do firmy Media-MED Sp. z o.o. Dane te należy przesłać na adres e-mail: biuro@media-med.pl. W tytule oraz treści maila należy dodać dopisek „Polecenie osoby do rekrutacji”.
5. Akcja trwa od dnia 12.08.2022 roku do odwołania jej przez Organizatora. Do akcji można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania.
6. „Prezent 2000 PLN dla polecającego” będzie wypłacony tylko i wyłącznie w przypadku gdy z poleconą osobą po 3-miesięcznym okresie próbnym zostanie podpisana kolejna umowa o pracę na czas określony.
7. Kwota prezentu została ustalona na 2000 PLN netto.
8. Uczestnik akcji wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych oraz numeru konta bankowego w celu otrzymania prezentu.
9. Prezent zostanie przekazany na konto bankowe Uczestnika w terminie do 14 dni roboczych od podpisania kolejnej umowy z poleconym pracownikiem.
10. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru konta bankowego podanych na potrzeby akcji jest Media-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków.
11. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
12. Przystąpienie do akcji „Prezent 2000 PLN dla polecającego” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez firmę Media-MED Sp. z o.o. w celach i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.