Formularz reklamacyjny

Prosimy o zgłoszenie reklamacji    Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu reklamacyjnego. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu.