VIII Scientific and Training Conference „Modern sterilization of medical devices. Prevention of nosocomial infections” in Giżycko.

W dniach 2 – 4 marca nasz zespół był obecny na VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych” w Giżycku. Na stoisku po raz pierwszy zaprezentowaliśmy urządzenie Nanosonics Trophon®2, czyli zupełną nowość na polskim rynku do dezynfekcji wysokiego stopnia głowic USG.

Nasi przedstawiciele Cezary Gąska i Piotr Jasiński, podczas części szkoleniowej, zaprezentowali wykład pt. „(NIE)bezpieczna pracownia USG”. Szczególną uwagę zwrócili na zagrożenia i niebezpieczeństwa powstające w wyniku nieprawidłowej dekontaminacji sond ultrasonograficznych przed badaniem.

Poniżej krótka fotorelacja z Konferencji.