Webinar no 22 – Decontamination and reprocessing of flexible endoscopes in accordance with current regulations and standards

W środę 29 września o godzinie 12:00 nasz specjalista Cezary Gąska przedstawi wykład pt. „Skuteczna dekontaminacja i reprocesowanie endoskopów elastycznych zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i normami”. Webinar dedykujemy w szczególności pracownikom prywatnych placówek medycznych.