Webinar nr 22 – Skuteczna dekontaminacja i reprocesowanie endoskopów elastycznych zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i normami

W środę 29 września o godzinie 12:00 nasz specjalista Cezary Gąska przedstawi wykład pt. „Skuteczna dekontaminacja i reprocesowanie endoskopów elastycznych zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i normami”. Webinar dedykujemy w szczególności pracownikom prywatnych placówek medycznych.