DR. WEIGERT – jest znanym na całym świecie niemieckim producentem profesjonalnych środków higieny, specjalizuje się w maszynowym myciu i dezynfekcji w takich obszarach jak: higiena kuchenna, technika medyczna i laboratoryjna, przemysł spożywczy.

POLECANE PRODUKTY

Neodisher MultiZym

Neodisher Septo PreClean

Neodisher Septo Active

Neodisher SB eco

Neodisher SBR Extra

Neodisher MediClean Forte

Neodisher SeptoClean

Neodisher Septo DN

Neodisher Z

Neodisher MediKlar

Neodisher MediKlar Special

Neodisher endo MED

Neodisher endo CLEAN

Neodisher endo SEPT GA