TESTY DO WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ BIAŁKOWYCH

Testy kontroli pozostałości białkowych są dodatkowym narzędziem, które umożliwia kontrolę procesów mycia. Zgodnie z „Ogólnymi Wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy sterylizacji…” z 2017 r. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej tego typu test powinien być wykonywane co najmniej raz w tygodniu dla narzędzi mytych manualnie, oraz co najmniej raz w miesiącu dla instrumentarium procesowanym w automatycznej myjni-dezynfektorze. Test pozostałości białkowych to jedyna metoda pozwalająca skontrolować skuteczność mycia narzędzi, które są np. namaczane w wanience bez dalszej obróbki w myjni-dezynfektorze. To również chętnie wykorzystywana metoda kontroli czystości endoskopów elastycznych w Pracowniach endoskopowych ze względu na jej łatwość użycia oraz szybkość odczytu wyniku.

Opis

ResiTEST

Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie znajduje się 25 szt. jałowych, pojedynczo zapakowanych wymazówek, 25 szt. fiolek do wykrywania pozostałości białkowych, 5 szt. fiolek proteinowych umożliwiających wykonanie kontroli pozytywnej oraz podwójnie przylepne etykiety w 3 różnych kolorach dla rozróżnienia fiolki kontroli narzędzia od fiolki kontroli negatywnej i pozytywnej. W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmienia kolor z jasnożółtego na niebieski w czasie do 10 sekund. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1 µg.

ResiTEST PEN

Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor z jasnożółtego na niebieski już w czasie 5-10 sekund. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1 µg.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: biuro@media-med.pl lub wypełnij poniższy formularz: