Testy chemiczne do kontroli sterylizacji

Zgodnie z „Ogólnymi Wytycznymi dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy sterylizacji…” z 2017 r. Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, jak również Europejskimi Normami procesy dekontaminacji powinny być kontrolowane oraz udokumentowane. Testy chemiczne służą do uzyskania informacji o warunkach panujących w komorze sterylizatora i ewentualnych nieprawidłowościach podczas procesu sterylizacji. Wskaźniki chemiczne zawierają substancje które po osiągnięciu tzw. punktu końcowego parametru krytycznego zmienią zabarwienie wskaźnika. Różne typy wskaźników umożliwiają różny zakres monitorowania.

Opis

Wieloparametrowe wskaźniki do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru

Wieloparametrowe wskaźniki typu 4 do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru (VH2O2) przeznaczone do monitorowania systemów sterylizacji plazmowej, w tym STERRAD® oraz V-PRO™. Umieszczony i odbarwiony wewnątrz pakietu wskaźnik potwierdza, że poziom stężenia H2O2 oraz czas i temperatura procesu były wystarczające do skutecznej sterylizacji. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Zgodne z normą ISO 11140-1.

Pakiet testowy Bowie-Dick

Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie&Dick do parametrów w zakresie 134-137ºC/3,5 min. Test typu 2 kontrolujący penetrację i jakość pary oraz symulujący ładunek porowaty. Zawiera arkusz wskaźnikowy o wymiarach 12 cm x 12 cm, który wykazuje obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność itp. Pozytywny wynik testu potwierdza, że para wodna wnika szybko i równomiernie do pakietu testowego a tym samym, że powietrze i inne niepodlegające kondensacji gazy zostały skutecznie usunięte z komory sterylizatora. Wskaźnik chemiczny ilustruje zmianę koloru z żółtego na granatowy/fioletowy w przypadku, gdy zadziałała specyficzna kombinacja czasu, temperatury i pary wodnej. Pakiet zgodny z normą EN ISO 11140-4. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

AB101 - Test kontroli penetracji pary wodnej, wsady porowate i wsady rurowe

Test Bowie&Dick typu 2 wg PN-EN ISO 11140 do kontroli sterylizatora. Unikatowa, opatentowana koncepcja AB101 pozwala kontrolować penetrację pary wodnej do wnętrza wsadów porowatych i rurowych. Test składa się z dwuelementowej kapsuły – jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem symulującym ładunek rurowy, a druga z porowatego metalu oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika  dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Test został specjalnie opracowany i sprawdzony w celu potwierdzenia, że para wodna wnika szybko i równomiernie do wnętrza porowatych oraz rurowych wsadów i tym samym, że powietrze i inne niepodlegające kondensacji gazy zostały skutecznie usunięte z komory sterylizatora. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Wieloparametrowe wskaźniki do kontroli sterylizacji parą wodną

Wieloparametrowe wskaźniki typu 4 do kontroli sterylizacji parą wodną przeznaczone do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów parowych. Umieszczony i odbarwiony wewnątrz pakietu wskaźnik potwierdza spełnienie parametrów procesu niezbędnych do skutecznej sterylizacji. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Zgodne z normą ISO 11140-1.

AB123 - Spiralny przyrząd PCD do kontroli wsadu

Test wsadu – spiralny przyrząd PCD – AB123 w połączeniu ze wskaźnikami chemicznymi Browne umożliwia parametryczne zwolnienie wsadu po sterylizacji. Kontroli procesu dokonuje się za pomocą wskaźników Browne TST typu 6 lub wskaźników Browne typu 5 z przesuwającą się substancją wskaźnikową. Przyrząd PCD można również wykorzystać do kontroli biologicznej procesu.

Test kontroli wsadu TST Load Check PCD

Kontrola wsadu za pomocą technologii TST control™ daje podstawy i pewność w podjęciu decyzji o zwolnieniu wsadu. Przyrządy testowe do kontroli wsadu będące połączeniem wskaźnika chemicznego i odpowiedniej bariery są przeznaczone do symulowania zdolności penetracji pary wodnej w sterylizatorze.

Wskaźnik emulacyjny TST Control

Szeroka gama wskaźników emulacyjnych dla wielu zadanych parametrów sterylizacji. Wskaźniki emulacyjne są skalibrowane według specyficznych parametrów cyklu sterylizatora i przebadane w niezależnych testach pod względem ich zgodności z wymaganiami dla typu 6 według normy ISO 11140-1. Precyzyjność reakcji na czas, jakość pary i temperaturę, określone w normie ilustrowana jest wyraźną zmianą koloru. Należy wybierać wskaźnik o parametrach odpowia-dających ustawionym parametrom cyklu sterylizacji. Prawidłowy wynik testu emulacyjnego TST Control™ dowodzi spełnieniu warunków niezbę-dnych do prawidłowej sterylizacji.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?
Skontaktuj się z nami telefonicznie: (12) 413 94 90; 697 915 953, mailowo: biuro@media-med.pl lub wypełnij poniższy formularz: